من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست

تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

خداوندا! پروردگارا! سال کهنه دیگر واپسین نفس ها را میکشد و رفتنی ست و نو از راه میرسد بحق محمد و الش از تو مسالت داریم که بر کرده های نا شایست ما به دیده اغماض نگری و همراه با تازه شدن طبیعت و اغاز بهاران، دلهای ما را نیز تازه و سرسبز گردانی که ما هر چه داریم از کرم بی منتهای توست ای مهربان ترین مهربانان.!